Domenii de expertiză

Planificare strategică și analiza impactului

Planificare strategică și analiza impactului

Reprezintă o componentă majoră a serviciilor de consultanță oferite de Agora Est Consulting și urmărește planificarea strategică atât ca proces organizațional, cât și ca proces de dezvoltare a planurilor strategice. Această componentă se referăla dezvoltarea de măsuri concrete de creștere economico-socială corespunzătoare obiectivelor de politici publice asumate în cadrul instituțiilor publice centrale și locale.

Serviciile de consultanță oferite sunt orientate către un proces care să permită identificarea nevoilor reale și priorităților de dezvoltare ale autorităților administrației publice, corelarea cu seturi de obiective reale de creștere socio-economică durabilăla nivelul comunităților locale, dar și realizarea unor sinergii cu procesul de dezvoltare a politicilor publice din cadrul instituțiilor administrației publice ce trebuie să țină cont de linia de dezvoltare instituțională.

Dezvoltarea de analize de impact pentru fundamentarea reglementărilor și asistență acordată clienților din sectorul public pentru aprofundarea și dezvoltarea politicilor publice, reprezintă totodată un produs important de consultanță dezvoltat în cadrul acestei componente.

Elaborarea de strategii de dezvoltare la nivelul administrației publice locale;

Elaborarea de studii de monitorizare și evaluare a inițiativelor de politici publice dezvoltate la nivelul administrației publice centrale și locale;

Dezvoltarea și aplicarea de metode și tehnici de cercetare sociologică privind culegerea de informații (sondaje de opinie, focus grupuri, analiză statistică, analiză economică, analiză de impact de mediu etc.);

Dezvoltarea de analize de impact pentru politicile publice inițiate la nivelul administrației publice centrale și locale;

Elaborarea de analize socio-economice locale, județene, regionale și profiluri de țară pentru evaluarea oportunităților de dezvoltare a afacerilor.