Companie

Misiunea noastra

Ne concentrãm pe îmbunãtãþirea calitãþii reglementãrilor ºi guvernãrii prin transferul unei viziuni moderne în ceea ce priveºte administraþia publicã, bazatã atât pe întãrirea atribuþiilor tradiþionale privind coordonarea cadrului de reglementare, cât ºi pe deschiderea administraþiei cãtre cetãþean, punând accentul pe îmbunãtãþirea transparenþei privind modul de cheltuire a resurselor publice, precum ºi cãtre o abordare partenerialã cu mediul privat. Oferim asistenþã tehnicã mediului de afaceri pentru realizarea de parteneriate cu mediul public, consultanþã privind cele mai bune modalitãþi de furnizare a serviciilor publice ºi modalitãþi comune de a beneficia de oportunitãþi de finanþare europeanã.

Transferãm, prin asistenþã tehnicã de specialitate, autoritãþilor publice ºi companiilor private cunostinþele noastre ºi cele mai noi experienþe privind procesele de reformã administrativã, modernizarea guvernãrii publice, creºterea eficienþei intervenþiilor publice, toate prin intermediul abordãrii de politici publice ºi bunei reglementãri, utilizând instrumentele de finanþare existente ºi mai ales fondurile structurale.

Scopul nostru

Administraþia publicã la nivel european a cunoscut în ultimii ani transformãri generate de impactul pe care noul management public l-a avut asupra sistemelor administrative din statele „continentale” europene, dar ºi de efectele procesului de europenizare. Administraþia româneascã va trebui sã îºi creeze o viziune de dezvoltare bazatã pe cele mai bune practici internaþionale ºi cele mai eficiente modele, pentru a putea rãspunde standardelor impuse de o guvernare orientatã cãtre societate ºi cetãþean.

Companiile private sunt nevoite sã utilizeze instrumente moderne pentru eficientizarea activitãþii. De asemenea, acestea trebuie sã înteleagã modul în care autoritãþile publice reglementeazã mediul de afaceri pentru a putea avea o predictibilitate a modului de dezvoltare a business-ului. Noi oferim consultanþã strategicã pentru îndeplinirea acestui deziderat.