Proiecte finalizate

Proiectele in care suntem implicati genereaza dezvoltare la nivel national, regional si local, in acord cu obiectivele dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse

Agora Est Consulting
Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Comunei Mârșa

Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Comunei Mârșa

Mai multe detalii
Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Comunei Cornu

Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Comunei Cornu

Mai multe detalii
Servicii de expertizã (servicii elaborare studii) în cadrul proiectului– Dezvoltarea de instrumente ºi modele de planificare strategicã teritorialã pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013

Servicii de expertizã (servicii elaborare studii) în cadrul proiectului– Dezvoltarea de instrumente ºi modele de planificare strategicã teritorialã pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013

Mai multe detalii
IN-EUR – Measuring Innovation among European Subregions

IN-EUR – Measuring Innovation among European Subregions

Mai multe detalii
BORDWIIS+ (Boosting Regional Development  with ICT - Innovation Strategies)

BORDWIIS+ (Boosting Regional Development with ICT - Innovation Strategies)

Mai multe detalii
TRANSDANUBE – Sustainable Transport and Tourism along the Danube

TRANSDANUBE – Sustainable Transport and Tourism along the Danube

Mai multe detalii
Servicii de asistenþã tehnicã în vederea asigurãrii consultanþei ºi expertizei necesare implementãrii proiectului Politici anticorupþie pentru cetãþean, într-o administraþie responsabilã

Servicii de asistenþã tehnicã în vederea asigurãrii consultanþei ºi expertizei necesare implementãrii proiectului Politici anticorupþie pentru cetãþean, într-o administraþie responsabilã

Mai multe detalii
Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Instituþionala a Primãriei Sectorului 3

Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Instituþionala a Primãriei Sectorului 3

Mai multe detalii
Servicii de formare profesionalã în domeniul planificãrii strategice necesare implementãrii proiectului Planificare strategicã pentru administrația agricolã.

Servicii de formare profesionalã în domeniul planificãrii strategice necesare implementãrii proiectului Planificare strategicã pentru administrația agricolã.

Mai multe detalii
Servicii de consultanțã pentru elaborarea unui studiu urban – Dezvoltarea urbanã în Regiunea SE – situație actualã și oportunitãți de dezvoltare

Servicii de consultanțã pentru elaborarea unui studiu urban – Dezvoltarea urbanã în Regiunea SE – situație actualã și oportunitãți de dezvoltare

Mai multe detalii
Organizarea și moderarea a 7 conferințe în cadrul proiectului ”Strategii pentru valorificarea potențialului agroalimentar al României”

Organizarea și moderarea a 7 conferințe în cadrul proiectului ”Strategii pentru valorificarea potențialului agroalimentar al României”

Mai multe detalii
Analiza Functionala a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS)

Analiza Functionala a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS)

Mai multe detalii
Elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu 2014-2020

Elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu 2014-2020

Mai multe detalii
Modernizarea serviciilor publice oferite de autoritãțile administrației publice din Republica Moldova

Modernizarea serviciilor publice oferite de autoritãțile administrației publice din Republica Moldova

Mai multe detalii
Eficienþã ºi calitate în actul decizional prin creºterea capacitãþii organizaþionale a autoritãþilor publice din judeþul Vrancea

Eficienþã ºi calitate în actul decizional prin creºterea capacitãþii organizaþionale a autoritãþilor publice din judeþul Vrancea

Mai multe detalii
DA pentru MADR - Dezvoltam Aptitudini pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

DA pentru MADR - Dezvoltam Aptitudini pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Mai multe detalii
Procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale din Romania

Procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale din Romania

Mai multe detalii
Proces decizional la nivel MAI - Eficienta si coerenta

Proces decizional la nivel MAI - Eficienta si coerenta

Mai multe detalii
TourNet – Promovarea cooperarii transfrontaliere pentru dezvoltarea in comun a unor produse turistice

TourNet – Promovarea cooperarii transfrontaliere pentru dezvoltarea in comun a unor produse turistice

Mai multe detalii
Evaluarea stadiului dezvoltarii si utilizarii instrumentelor moderne de management al administratiei publice la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene

Evaluarea stadiului dezvoltarii si utilizarii instrumentelor moderne de management al administratiei publice la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene

Mai multe detalii
Analiza capacitatii institutionale si elaborarea unui sistem de indicatori privind sistemul public de servicii sociale la nivelul judetului Bacau

Analiza capacitatii institutionale si elaborarea unui sistem de indicatori privind sistemul public de servicii sociale la nivelul judetului Bacau

Mai multe detalii
Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau

Mai multe detalii
Strategia de dezvoltare durabilã a judetului Teleorman

Strategia de dezvoltare durabilã a judetului Teleorman

Mai multe detalii