Domenii de expertiză

Elaborare, Implementare, Evaluare Politici Publice

Elaborare, Implementare, Evaluare Politici Publice

Designul, analiza, fundamentarea și evaluarea politicilor publice reprezintă domenii cheie de expertiză a echipei Agora Est Consulting. Indiferent de tipul de sector abordat (administrație publică, dezvoltare regională, urbanism, mediu, afaceri interne, agricultură și dezvoltare rurală, afaceri europene, servicii publice, etc.) necesitatea fundamentării cheltuielilor angajate de Guvern reprezintă o obligație impusă de principiile bunei guvernări dar și premisa îmbunătățirii calității vieții celor vizați de politicile publice.

O preocupare a experților Agora Est Consulting vizează îmbunătățirea cunostințelor angajaților administrației publice cu privire la fundamentarea impactului, transferul metodelor și celor mai bune cadre instituționale ce pot asigura politici publice de calitate. Creșterea calității serviciilor publice nu se poate realiza independent de partenerii sociali și consumatorii finali ai acestor servicii, de aceea, o abordare partenerială la nivel central sau local constituie premise pentru îmbunătățirea standardelor de calitate și integritate.