Domenii de expertiză

Formare profesională

Formare profesională

Dezvoltarea instituționala este condiționată de calitatea pregătirii angajaților. Beneficiind de o bogată experiență academică de specialitate și de experiență practică de formare a angajaților din administrația publică centrală și locală, sesiunile de pregătire dezvoltate de experții companiei reprezintă instrumente ce contribuie la durabilitatea și sustenabilitatea măsurilor de creștere a performanței organizaționale.

Oferim programe de pregătire într-o arie largă de domenii, aplicabile atât sectorului privat cât și celui public:

Metode și tehnici de evaluare a politicilor publice;

Management public;

Managementul resurselor umane;

Management financiar și bugetar;

Management strategic;

Dezvoltare comunitară, locală și regională;

Management de proiect;

Fonduri structurale și instrumente de finanțare nerambursabile;

Instituții europene si politici UE.


Pentru ca aceste programe să-și atingă scopul, să aibă un impact sporit și să crească calitatea serviciilor în sectorul public și în cel privat, compania noastră deține o experiență bogată și oferă servicii de:

Analiza a nevoilor de formare profesională;

Realizare a strategiilor de formare profesională.