Domenii de expertizã

Dezvoltare ºi analizã instituþionalã

Dezvoltare ºi analizã instituþionalã

Unul din elementele care contribuie la creºterea capacitãþii administrative a instituþiilor publice este reprezentat de eficienþa funcþionãrii acestora. Evaluarea performanþei instituþionale reprezintã un instrument util, cu ajutorul cãruia poate fi identificatã capacitatea instituþiilor de a rãspunde misiunii ºi obiectivelor propuse ºi de a servi interesului public.

Dezvoltarea acestui tip de analizã vizeazã identificarea modalitãþii optime de funcþionare a instituþiilor publice în conformitate cu obiectivele strategice ºi politicile publice pe care ºi le propun, ca parte a misiunii lor. Utilizãm instrumente specifice cum ar fi procesul de planificare strategicã, stabilirea unor seturi de indicatori de performanþã instituþionalã ºi a unor proceduri de evaluare ºi monitorizare a acestora, analiza capacitãþii de resurse umane ºi dezvoltarea de strategii corespunzãtoare, dezvoltarea de proceduri administrative, analizã ºi dezvoltarea de proceduri financiar-bugetare, integrarea diverselor funcþiuni ale instituþiilor publice cu ajutorul instrumentelor IT ºi bazelor de date.

Principalele produse oferite de companie, corespunzãtoare acestei componente sunt:

Dezvoltarea de analize ºi evaluãri instituþionale integrate sau sectoriale;

Dezvoltarea de instrumente specifice unui management performant, precum ºi sprijin pentru implementarea acestora  la nivelul instituþiilor administraþiei publice centrale ºi locale;

Dezvoltarea de proceduri administrative de creºtere a eficienþei ºi eficacitãþii iniþiativelor de politici publice ale administraþiei publice;

Evaluarea ºi dezvoltarea serviciilor publice;

Elaborarea de indicatori de performanþã pentru instituþiile administraþiei publice centrale ºi locale;

Elaborarea de sisteme de evaluare ºi monitorizare a activitãþii.