Domenii de expertiză

Dezvoltare și analiză instituțională

Dezvoltare și analiză instituțională

Unul din elementele care contribuie la creșterea capacității administrative a instituțiilor publice este reprezentat de eficiența funcționării acestora. Evaluarea performanței instituționale reprezintă un instrument util, cu ajutorul căruia poate fi identificată capacitatea instituțiilor de a răspunde misiunii și obiectivelor propuse și de a servi interesului public.

Dezvoltarea acestui tip de analiză vizează identificarea modalității optime de funcționare a instituțiilor publice în conformitate cu obiectivele strategice și politicile publice pe care și le propun, ca parte a misiunii lor. Utilizăm instrumente specifice cum ar fi procesul de planificare strategică, stabilirea unor seturi de indicatori de performanță instituțională și a unor proceduri de evaluare și monitorizare a acestora, analiza capacității de resurse umane și dezvoltarea de strategii corespunzătoare, dezvoltarea de proceduri administrative, analiză și dezvoltarea de proceduri financiar-bugetare, integrarea diverselor funcțiuni ale instituțiilor publice cu ajutorul instrumentelor IT și bazelor de date.

Principalele produse oferite de companie, corespunzătoare acestei componente sunt:

Dezvoltarea de analize și evaluări instituționale integrate sau sectoriale;

Dezvoltarea de instrumente specifice unui management performant, precum și sprijin pentru implementarea acestora  la nivelul instituțiilor administrației publice centrale și locale;

Dezvoltarea de proceduri administrative de creștere a eficienței și eficacității inițiativelor de politici publice ale administrației publice;

Evaluarea și dezvoltarea serviciilor publice;

Elaborarea de indicatori de performanță pentru instituțiile administrației publice centrale și locale;

Elaborarea de sisteme de evaluare și monitorizare a activității.