Proiecte finalizate

Înapoi la lista de proiecte

Strategia de dezvoltare durabilă a judetului Teleorman

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman

Serviciile furnizate au cuprins evaluarea domeniilor social, administrație și parteneriate la nivelul județului Teleorman.

Serviciile de consultanță au cuprins două etape. Prima etapa a presupus realizarea analizei situației existente în județul Teleorman în domeniile menționate, prin evaluarea pe teren și consultarea documentelor sociale relevante.

A doua fază a proiectului a presupus realizarea de obiective de dezvoltare, identificarea celor mai bune politici, programe și proiecte care să conducă la dezvoltarea armonioasă a județului Teleorman pe termen mediu și lung. Etapa de planificare strategică a inclus și realizarea unui sistem de indicatori de performanță pentru monitorizarea și evaluarea impactului obiectivelor propuse. Serviciile au fost furnizate în parteneriat.

Contractul a fost derulat în perioada Martie – Septembrie 2010.

Arhiva foto

  • Strategia de dezvoltare durabilă a judetului Teleorman